خرمای مضافتی

این نوع خرما متعلق به منطقه جغرافیایی کرمان میباشد

بیشتر بخوانید

اولین نوشته

به وردپرس خوش آمدید. این اولین پست شماست. آن را ویرایش یا حذف کنید ، سپس شروع به نوشتن کنید! تیتر دوم

بیشتر بخوانید